Boğaziçi Üniversitesi, “İnovasyon ve Girişimcilik” eğitimi başlatıyor ...

Haberin tarihi: 14.11.2018 18:11:16

Kendi işini kurmak isteyen girişimciler, iş dünyasındaki yenilikleri merak edenler Boğaziçi Üniversitesi’nin “İnovasyon ve Girişimcilik” programını kaçırmayın. İnternet üzerinden verilen eğitimler 26 Kasım 2018’de başlayacak. Programın ücreti 2 bin 700 TL

BÜYÜK bir hızla değişen dünyada, yenilikçi yaklaşımları takip etmekte zorlanıyorsanız işte size fırsat. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin “İnovasyon ve Girişimcilik Uzaktan Eğitim Sertifika Programı” iş dünyasına yönelik yenilikçi yaklaşımları ve bunları yönetmek için gereken araç, beceri ve stratejileri öğretmeyi amaçlıyor.

Dersler, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından veriliyor. Program süresince yaratıcı, hayata geçirilebilecek stratejiler ele alınacak. Bunlar güncel örnekler, vaka çalışmaları, seminerler ve atölye çalışmalarıyla desteklenecek. Ayrıca üst düzey yöneticiler inovasyon deneyimlerini paylaşacaklar. 

DÖRT AY SÜRÜYOR 

Programın en önemli özelliklerinden biri de zaman ve mekan esnekliğine sahip olması. Dersler internet üzerinden üç modül halinde sunulacak. İlk modül inovasyon. Bu modülde eşzamanlı olarak üç ders alıyorsunuz. Bunlar İnovasyon Kültürü, İnovasyon Politikaları ve İnovasyon Ekonomisi. İkinci modül girişimcilik. Bu modülde de eş zamanlı olarak üç ders alıyorsunuz. Bunlar Girişimcilik, Pazarlama ve Finans. Üçüncü modül ise bilgi teknolojileri. Bu modülde de eş zamanlı olarak iki ders alıyorsunuz. Bunlar Yenilikçi Süreçler ve Yönetimi ile E-ticaret ve Bilgi Teknolojileri. Her modül üç hafta sürüyor. Her ders için her hafta iki yeni video yayınlanacak. Aynı modüldeki dersler eş zananlı olarak verildiği için haftalık olarak altı yeni video izlemeniz gerekecek. Ayrıca her ders için egzersizleri yapmanız ve tartışma gruplarına katılmanız gerekiyor. Bu şekilde toplam olarak dört aydan kısa bir zamanda eğitimi tamamlıyorsunuz. 

İSTEYEN ÜNİVERSİTEYE GELEBİLİR 

Her dersin önemli bir bölümü, öğretim elemanının ders anlatımını içeren videolardan oluşacak. Dersler, örnek uygulamalar ve gerçek hayat deneyimlerini de içeriyor. Katılımcıların talep etmesi halinde üniversitede yapılan bazı toplantı ve seminerlere katılım sağlanabilir. Eğitim programı sonunda, başarı kriterlerini sağlayan katılımcılara ‘Uzmanlık Sertifikası’ verilecek. Söz konusu programın ücreti 2 bin 700 TL. Programın başlangıç tarihi ise 26 Kasım 2018.

Kimler katılabilir?

İş hayatına yenilikçi bir bakış açısı ile yaklaşmak isteyenler.
Kendi işini kurmak isteyen girişimciler.
Yenilikçi hedeflerle rekabet gücünü artırmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler.
Yenilikçilik kültürü ile değer yaratmak isteyen kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları.
Çalıştıkları kurumlarda yenilikçi atılımlarla fark yaratmak isteyenler.
Üniversiteden yeni mezun ya da son sınıfta okuyan girişimci adayları.