Franchise Veren Firmalar Neden PR Hizmeti Almalı! Franchise’da PR Nedir? Nasıl Yapılmalıdır ?

Haberin tarihi: 25.09.2019 13:09:58

Pelin Uçarer ; Her marka anlatacak bir hikaye sahibidir. Ama  ancak doğru ve  güçlü bir PR stratejisi ile, bu hikaye  hedef kitlenize ulaşabilir,amaçladığınız etki ve sonucu getirir.

Bize kısaca kendinizden ve PLINE PR’dan bahseder misiniz?
15 yılı aşkın süredir  PR sektöründe,  profesyonel  yönetici olarak   sayısız  proje ve etkinlik ile amaç ve hedeflerinin ötesinde sunduğum başarılı çalışmalarıma 2017 yılından beri kurucusu olduğum PLINE PR şirketimde sürdürmekteyim.  Çalıştığım kuruluşlar ile kendime has samimi ve detaycı mesleki anlayışımı  “ PR  ve iletişimde asla Platonik olamazsınız” mottosu ile bütünleştirdim.
Projelerimin tasarımında empatik ve interaktif yaklaşımlarda bulunuyorum. Sevilmek, beğenilmek, tercih edilmek arzusu şahıslar için olduğu gibi şirketler içinde geçerli olup bunun için  karşılıklı etkileşimin şart olduğunu da belirtmek isterim.
Halkla İlişkiler sektörüne geçmeden önce Turizm ve Fuar sektörlerinde insan ve hizmet unsurlarının ön planda olduğu konulardaki 20 yıllık  tecrübem bana  iletişim konusunda farklı  vizyonlar kazandırdı. Danışmanlığını yaptığım müşterilerimiz ile ulaşılması istenilen kitleler arasında, yapay ve mekanik olmayan bir bağı kalıcı olarak yaratabilmekten mutlu oluyorum. 

 

PR nedir?
 Klasik olarak  şu şekilde bir tanım yapabiliriz ;
“ PR bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur.”
Yada, 
“PR, kuruluşlar ve halkları arasında karşılıklı yararlı ilişkiler kuran stratejik bir iletişim sürecidir”.
Ancak, bence daha kolay ve net ifadeyle PR bir “ikna” sanatıdır. Düşüncelerinizi kabul etmeleri, hizmet veya ürününüzü satın almaları, konumunuzu desteklemeleri, sizi beğenmeleri ve hakkınızda olumlu düşünmeleri , amaç ve hedeflerinize uygun davranmaları için birilerini ikna etmeye çalışıyorsunuz ve ama bunu yaparken daha hızlı ve etkili ulaşmanız gerekmekte…

PR’ın Pazarlamadaki önemi nedir? Reklam ile farkı ve ilişkisi nelerdir?
Günümüzde özellikle ürünün ve markanın önem kazanarak kuruluşun önüne geçmesi, tüketicinin etkinliğinin artması ve iletişimin pazarlama düşünceleri içerisindeki değerinin ortaya çıkması sonucunda PR artık Pazarlamanın önemli ve olmazsa olmaz bir unsuru haline gelmiştir.
Yukarıda yaptığım “PR” tanımında dikkat ederseniz “satın alma” için de” ikna etme” vurgusu yaptım.
PR pazarlama açısından önemli olmasında pazarlamaya direkt olarak hizmet eden yöntemlerinin de olmasının  büyük katkısı vardır. Bu yöntemleri ürün tanıtımı, duyurum,   fuarlar, içerik ve farkındalık yaratıcı özel etkinlikler ve olaylar olarak kısaca sıralayabiliriz.
Pazarlama çalışmalarında önemli bir yeri olan tanıtım faaliyetlerinin içeriğinde reklam da önemli bir yere sahiptir ama PR  ve reklam birlikte ve doğru karışımda yürümesi gereken faaliyetlerdir. Bazen yanlış olarak birbirinin alternatifi gibi algılanabilir.
Oysa; Reklam, konu olan ürünün veya hizmetin tanıtımı ve satışı için doğrudan bilgilendirici mesajlarla  ve mecra satın alınarak gerçekleştirir. 
PR ise, hikaye/hikayeler anlatarak  gerekiyorsa  hikayeleri  yaratarak ve uygun iletişim kanallarını kullanarak mecra satın alması yerine dolaylı ve çok daha makul maliyetler ile hedef kitlelere ulaşarak  pazarlama ve satış açısından aynı amaçlara yönelik çalışır. Her iki pazarlama unsurunun ideal bileşenini kullanmak gerekir. Ayrıca , PR’ın  reklama göre çok daha interaktif olması, etki ve sonuçlarının sadece kısa dönemli değil uzun dönemli ve kalıcı olması da kendine has özelliklerindendir.

Franchising için PR’ ın önemi ve misyonu nedir? Franchise veren firmalar neden PR hizmeti almalı? 
Olağanüstü bir franchise modeliyle birleştirilen harika bir iş fikri ve iyi bir marka dahi , potansiyel franchiserların asla satın almadığı durumlarda hiçbir değer  taşımaz. 
“Franchise verenler” için, potansiyel  franchise almak isteyenleri çekmek, iş başarısının çekirdeğini oluşturur. İster yüzlerce franchise sahibi olsun,  ister yeni bir girişimci  olsun, bir  “Franchise veren” için ilk amaç sahibi olduğu ticari işletme modelini ve markasını   franchising sistemi ile geliştirmek bunun için de uygun ve güvenilir yatırımcılara ulaşarak onları bu konuda “İKNA” edebilmektir.
Bunu sadece reklamla yapmanız mümkün değildir. Markanızın ve şirketinizin güvenilirliğini farklılıklarını, modelinizin karlılığını v.d. kısacası “neden tercih edilmeniz gerektiğini”,hikayenizi anlatmanız gerekir.
Her marka anlatacak bir hikaye sahibidir. Ama  ancak doğru ve  güçlü bir PR stratejisi ile, bu hikaye  hedef kitlenize ulaşabilir,amaçladığınız etki ve sonucu getirir.
 PR, markanın hedef kitlenize gerçek anlamda bağlanmasını, görünürlüğünün, bilinirliğinin ve güvenilirliğinizin artırmasını sağlar.
Bugün “bir marka satmak” demek, potansiyel müşterilerinizin sizi düşündüklerinde ne düşündüklerini şekillendirmek demektir.
Günümüzde daha da sertleşen bir rekabetin her sektör ve alanda var olması firmaları ve diğer kurumları müşterinin ve hedef  kitlelerinin kendilerine yönelik  davranışlarını etkileyip, yönlendirecek ve uzun soluklu ilişkiler kurmalarını sağlayacak eylemlere sevk ettiğini belirten Pelin Uçarer, bu noktada PR’ın devreye girdiğini ifade ediyor.

”Franchise Veren” firmalara PLINEPR olarak nasıl destek veriyorsunuz?
Öncelikle  çalışmaya başladığımız firmanın ve sektörünün çok derin ve ciddi bir PR analizini yapıyoruz.İlgililerden de gerekli olan tüm bilgi ve hedef beklentilerini alıyoruz.Çıkan sonuçlar bize mevcut durumu değerlendirme ve yorumlama şansı veriyor.Hangi noktada olduğunuzu bilmeden nereye ve nasıl gitmeniz gerektiğini doğru olarak bilemezsiniz.
Uygun PR stratejisini ve bütçesini  hazırlayarak onay alıyoruz.Bu stratejiye uygun olarak da dönemsel PR planlamalarımızı, etkinliklerimizi, basın, medya, sosyal medya, digital medya, sosyal sorumluluk projeleri, sponsorluklar  ve diğer projelerimizi planlayarak uyguluyoruz.Bu çalışmaların sonuç ve kazanımlarını da dönemsel olarak gözden geçirip değerlendiriyoruz.Tüm çalışmalarımızda önem verdiğimiz bir konu da her zaman gerek hizmet verdiğimiz firma, gerek yöneldiğimiz hedef kitle ile her zaman interaktif olmaktır. Yani işimizi yaparken asla “platonik” olmuyoruz.