Şirketler ihracat için Turquality' ye koşuyor

Haberin tarihi: 07.01.2019 13:01:22

Yeni yılda şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri daha çok ihracat yapmak olacak. Pek çok şirket bunun için 'Turquality; programına başvuruyor. 15 yılda 279 şirkete ihracat desteği sunan program, bu yıl 50 yeni şirketi değerlendirmeye alacak. 

2019'da ihracatın Türkiye ekonomisindeki önemi, geçmiş yıllara oranla çok daha fazla olacak. Çünkü daralan iç talep nedeniyle gözünü yurtdışına diken şirketler ihracat atağına kalkma planları yapıyor. Tekstilden makineye, otomotivden kimyaya kadar tüm sektörlerde yeni yılda ihracat miktarını artırma ve ihracat pazarlarını çeşitlendirme çabası var. Bu noktada 2004 yılından beri yürürlükte olan 'Turquality' programı, yeniden ihracatçı şirketlerin gözdesi haline gelmiş durumda. Zira Turquality programına katılmaya hak kazanan şirketler, ihracatta ciddi bir atak şansı yakalıyor. Turquality kapsamında verilen destekler ile şirketlerin yurtdışında markalaşma süreçleri hızlanırken, ihracata yönelik faaliyet giderlerinde de büyük avantaj sağlanıyor.

279 firma hak kazandı...
Turquality halihazırda mal ihracatı kapsamında 255 firmaya ait 266 markayı, hizmet ihracatı kapsamında ise 24 firmaya ait 24 markayı destekliyor. Turquality desteği alan şirketler içerisinde Abdi İbrahim'den Paşabahçe'ye, Hayat Kimya'dan Çilek Mobilya'ya kadar kendi alanlarında marka haline gelmiş onlarca yerli şirket bulunuyor. Turquality kapsamında şirketlere sunulun birçok destek var. Şirketlerin ihracat pazarlarında açacakları mağaza, depo, ofis, shovvroom, franchise kiralarına, mağaza, depo, ofis, shovvroom, franchise kurulum giderlerine, hedef pazarlarda gerçekleştirilecek tanıtım harcamalarına, pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test harcamalarına verilen destekler bunlardan sadece birkaçı. Girilen pazarın dinamiklerinin araştırılması ve doğru stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar da yine Turquality kapsamında destekleniyor. Firmalar bu destekler sayesinde gidecekleri pazarlarda daha cesur ve girişimci hale geliyorlar.

2019’da 50 şirket daha gün sayıyor...
2019’da yaklaşık 50 yeni şirket daha program kapsamına alınmak için gün sayıyor. Şirketlerin www.turquality.com adresinden yaptıkları başvuru sonrası firma Ticaret Bakanlığı’na davet edilip program hakkında bilgilendiriliyor. Ardından firmaya bakanlığın yetkilendirdiği danışman firmaların biri tarafından iki günlük ön inceleme ziyareti gerçekleştiriliyor. Ön inceleme çalışması ve bakanlık değerlendirmesi sonucunda firmanın programa kabulü yapılıyor.